الاعتصام در شناخت بدعت و سنت

شرح

پژوهشی بسیار مفصل است درباره سیره و سنت‌های حسنه پیامبر مغفرت محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم و شناخت بدعت‌های وارد شده در اسلام و رد و نفی آنها. نویسنده، کتاب را با تعریف بدعت و معانی و مشتقّات آن آغاز می‌کند و در ادامه با استعانت از آیات هدایتگر قرآن کریم، روایات نبوی، گفتار صحابه، تابعین و علمای دینی، به نکوهش بدعتگذاری و شرح چگونگی نگونساری پیروان آن می‌پردازد. در فصل آتی، آنچه را که از عرفا و صوفیان مشهور در نکوهش بدعت آمده است، نقل می‌کند و سپس اعمال حرام را یکایک نام برده و عواقب ناگوار هرکدام را شرح می‌دهد. آنگاه در بحثی مبسوط، تفاوتِ درجاتِ گناه بدعتگذاران را از جهات گوناگون بررسی و مرجع استدلال آنان را معرفی می‌کند. در پایان، به بیان احکامِ بدعت‌های حقیقی و اضافی و تفاوت میان آنها می‌پردازد.

Download
ارسال نظر به مدیر این صفحه

منابع:

سایت عقیده www.aqeedeh.com

موضوع بندی علمی: