خوشبختی از خیال تا حقیقت

شرح

مفهوم سعادت و خوشبختی را معنا کرده و راه‌های دستیابی به آن را شرح می‌دهد. به تصریح نویسنده، خوشبختی دو نوع دارد: خیالی و حقیقی، و وی با استناد به اقوال تاریخی و آیات هدایتگر قرآن کریم، مفهوم و مصداق هر دو نوعِ آن را بیان کرده و خواننده را در شناخت سعادت ابدی و جاودان یاری می‌رساند. وی خوشبختی‌های توهمی و پوچ را داشتن مال، شهرت، دانش و یافته‌های علمی و مقام و منصب معرفی کرده و نمونه‌های هرکدام را عرضه می‌دارد تا خواننده را با سرگذشت و سرانجام هریک آشنا سازد. در ادامه، اسباب خوشبختی واقعی و صفات سعادتمندان حقیقی را بیان نموده و آنگاه موانع رسیدن به این خوشبختی جاودان را برمی‌شمارد.

Download
ارسال نظر به مدیر این صفحه
نظر شما برای ما مهم است