فصل هایی از زندگانی گهربار رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم

شرح

سيرة نبوي- که بر صاحبش درود و سلام بسيار باد- درحقيقت، عبارت است از رسالتي که رسول خدا با قول و فعل و تقرير، و گفتار و کردار و رفتار، و رهنمودها و عملکردهاي خويش، در ارتباط با جامعة بشري ادا کرد؛ و با اداي اين رسالت، معيارهاي زندگي را دگوگون ساخت؛ نيکي را به جاي بدي نشانيد؛ و در پرتو انوار اين رسالت عُظمي، مردمان را از تاريکي‌ها بسوي روشنايي رهنمون شد،

Download
ارسال نظر به مدیر این صفحه