پیروی از کتاب، سنت و فهم سلف صالح

شرح

ر این کتاب مجموعه‌ای سودمند از این اصول و قواعدی که بیداری اسلامی در مسیر دعوت و روش علمی و عملی‌اش به آن نیازمند است، بیان می‌کنیم

Download
ارسال نظر به مدیر این صفحه