الگوی هدایت - تحلیل وقایع زندگی پیامبر اکرم صلی الله علیه وآله وسلم

شرح

بررسی سیرت پیامبر اکرم برای مسلمانان، حائز اهمیت است؛ چراکه چندین هدف را تحقق می‌بخشد و یکی از مهم‌ترین آنها اقتدا به پیامبر اکرم است که این شناخت از طریق شخصیت، کارها، سخنان و تقریرات ایشان حاصل می‌گردد. با بررسی سیرت پیامبر اکرم، مسلمانان نسبت به ایشان بیش از پیش احساس محبت می‌کنند و این محبت، در وجودشان رشد می‌نماید.

Download
ارسال نظر به مدیر این صفحه