حسن مجتبی رضی الله عنه

شرح

در كتاب پيش رويتان، به شرح حال پنجمين خليفه يعني حسن بن علي بن ابي‌طالب رضي الله عنهما و تحليل وقايع زندگاني وي از تولد تا شهادتش مي‌پردازم. نخستين مبحث اين كتاب، به بيان نام، نسب، كنيه، صفت و لقب حسن بن علي مي‌پردازد و در همين مبحث بيان مي‌گردد كه شخص رسول اكرم صلى الله عليه وآله وسلم، حسن رضي الله عنه را به بدين اسم، نامگذاري كرد و در گوشش اذان گفت و موي سرش را تراشيد و برايش عقيقه فرمود

Download
ارسال نظر به مدیر این صفحه