دنیای سحر و شعبده بازی

شرح

دنیای سحر و جادو، دنیایی است که ظاهر آن زیبا و فریبنده است که انسان‏های ساده‏ لوح را فریب می‏دهد، ولی باطن آن زشت و پَلشت است که خردمندان و انسان‏های دارای فطرت سلیم و دل‏های نورانی از آن دور می‏شوند.

Download
ارسال نظر به مدیر این صفحه