العواصم من القواصم نگرشی به موضع صحابه پس از وفات رسول خدا صلى الله عليه وسلم

شرح

براستی که امروز همه مسلمانان – بلکه باید گفت همه انسانیت – محتاج آنند که فضائل اصحاب رسول خداصلی الله علیه وآله وسلم، کرم معدن آنها، و اثر تربیت آن بزرگوار در آنان را بشناسند، و بدانند که آنان بر چه علو منزلتی بودند که «نسل مثالی» در تاریخ انسانیت نام گرفتند. این کتاب نگرشي به موضع صحابه رضي الله عنهم پس از وفات رسول الله صلي الله عليه وسلم می باشد

Download
ارسال نظر به مدیر این صفحه

منابع:

سایت عقیده www.aqeedeh.com

موضوع بندی علمی: