تفسیر آیة الکرسی

شرح

آیة فوق آیه 255 سوره بقره معروف به آية الکرسی است، و چنانکه در روایات نقل شده است افضل‌ترین آیه قرآن مجید است. در این آیه شریفه، الله سبحانه و تعالی ذات عظیم خود را و صفات و کمالات بدون مانندش را به بندگانش معرفی نموده است

Download
ارسال نظر به مدیر این صفحه