حدیث ثقلین

شرح

اين رساله مختصر و مفيدي است که شيخ عبدالعزيز دهلوي فرزند شاه ولي‌الله دهلوي آن را در شرح و توضيح حديث ثقلين به زبان فارسي به رشته تحرير درآورده است و آن را سعادت‌الدارين في شرح‌الحديث الثقلين ناميده است

Download
ارسال نظر به مدیر این صفحه