تفسیر انوار القرآن

شرح

تفسير در حقيقت عبارت ا ست از بيان معانى، احكام، فوايد و ديگر راز و رمزهاى كتاب الله جل جلاله. بنابر اين علم تفسير از بزرگترين علوم شريعت اسلامى و برترين آنها از روى قدر و منزلت و شريف ترين آنها از نظر موضوع است، زيرا موضوع آن كلام الله ذو الجلال مى باشد كه معدن هر حكمت و منشأ هر فضیلتی است. تفسير انوار القرآن گزیده ای از سه تفسیر: فتح القدیر شوکانی، تفسیر ابن کثیر و تفسیر المنیر وهبة الزحیلی مي باشد كه جناب استاد محترم عبدالرؤف مخلص آنرا تهيه نموده است

Download
ارسال نظر به مدیر این صفحه