زندگانی مادر مومنان بانو عایشه رضی الله عنها

شرح

این کتاب از بانويي‌ سخن‌ می گوید‌ كه‌ پروردگار جهانيان‌ او را مَحَكي‌ براي‌ جدا كردن‌ منافق‌ و مسلمان‌ - مغرض‌ و مخلص‌، موحَّد» و مُشرك‌ قرار داده‌، و آياتي‌ از كلام‌ نوراني‌اش‌ را به‌ واقعه‌ي‌ زندگي‌ ایشان اختصاص‌ داده‌ است

Download
ارسال نظر به مدیر این صفحه