ماجرای باب و بهاء - پژوهشی نو و مستند درباره بهایی گری

شرح

بابيه و يا بهائيه حركتي است كه سال 1260هـ/ 1844م تحت نظر استعمار روس، انگليس و يهوديت عالمي، بخاطر فاسد ساختن عقايد مسلمانان، از بين بردن وحدت آنان و مصروف ساختن شان از قضاياي اساسي، نشأت نمود. اين حركت را ميرزا علي محمد رضا شيرازي تأسيس نمود، و اعلان كرد كه وي «الباب» است، بهائى ها عقيده دارند كه: باب است كه همه چيزهارا به كلمه خود خلق نموده است، وي مبدأ و منبعي است كه از وي تمام أشياء ظاهر گرديده است. والعياذ بالله

Download
ارسال نظر به مدیر این صفحه