شرح

اين کتاب را برادر بزرگوارمان دکتر عائض قرني به رشته‌ تحرير درآورده است و در آن به اموري که از ديدگاه قرآن و سنت، باعث دوستي و محبت ميان مسلمانان مي‌شود، پرداخته است

نظر شما برای ما مهم است