عقیدۀ مسلمان در پرتو قرآن

شرح

حکمت وفلسفه پیدایش انس وجنّ عبادت وبندگی است ، یعنی الله تعالی انسانها وجنّیات را بخاطرعبادت وبندگی آفریده است ، تا او را عبادت کنند و باو تعالی شریک نیاورند. طوریکه می فرماید: ﴿وَ مَا خَلَقتُ الجِنّ َوَالإ نسَ إلاّ لِیَعبُدُونَ﴾ ترجمه : من انس وجنّ را نیافریدم جز برای اینکه عبادتم کنند.

Download
ارسال نظر به مدیر این صفحه

منابع:

سایت عقیده www.aqeedeh.com

موضوع بندی علمی: