تفسیر و بیان کلمات قرآن

شرح

این کتاب ترجمۀ فارسی کتاب «کلمات القرآن، تفسیر وبیان»، نوشته‌ای شیخ حسنین محمد مخلوف از دانشمندان بزرگ جهان اسلام می‌باشد. ایشان هنگام تدریس در دانشگاه الازهر متوجه گردید که علاقه‌مندان قرآن از معانی بعض آیات آن بسیار سوال می‌کنند پس این کتاب «تفسیر و بیان کلمات قرآن» را نگاشت تا فهم و آگاهی از قرآن کریم برای همه مردم بدون هیچ گونه تکلیف ومشقت آسان گردد.

Download
ارسال نظر به مدیر این صفحه