توشه مسلمان

شرح

رسالۀ کوتاهی در مورد اذکار و دعاهایی است که هر مسلمان در زندگی روزمره‌اش بدان محتاج و نیازمند می‌باشد. دعا برنامۀ حرکت و اتصال مخلوق با خالق و یا ریسمان مستحکم و ناگسستنی است که در هر زمان بشریت صلاحیت آن را پیدا کند، خود را بدان وسیله از عذاب، رنج و مشکلات برهاند. و هدف از ذکر، تزکیه جان‌ها و تطهیر قلب‌ها و بیداری وجدان‌های بشری می‌باشد، تا شاید جان‌های خسته و افسرده و ناامید روحی تازه یافته و در مسیر سعادت خود و همنوعان‌شان در پیکار با برنامه‌های ابلیس سربلند و پیروز گردند تلاش مولف در جمع آوری اذکار و دعاهایی است که در احادیث صحیح ذکر شده است.

Download
ارسال نظر به مدیر این صفحه