تیسیر العزیز الحمید شرح کتاب التوحید

شرح

کتاب «تیسیر العزیز الحمید شرح كتاب توحيد» تاليف نواسه شيخ عبدالوهاب رحمه است، این اولین و جامعترین شرح بر گزیده ای از کتاب توحید و سوانح زندگی شیخ عبدالوهاب را در بردارد. و موضوعات كتاب در باره آن چه خداوند پیامبرانش را با آن مبعوث نموده، یعنی توحید عبادت و بیان آن با دلایل و استدلال از کتاب و سنت، و ذکر آن چه با توحید منافات دارد از قبیل شرک اکبر و یا آنچه با کمال لازم آن تضاد دارد همچنین شرک اصغر و مانند آن که به شرک نزدیک می‌شود یا به آن منجر می‌شود را بیان می کند.

Download
ارسال نظر به مدیر این صفحه

منابع:

سایت عقیده www.aqeedeh.com

موضوع بندی علمی: