یاوران حقیقت: نگرشی بر منزلت صحابه از دیدگاه قرآن

نویسنده : آبتین امیری

شرح

شأن و جایگاه صحابه پیامبر- اکرم صلی الله علیه وسلم- را از دیدگاه قرآن کریم بیان می‌کند. موضوع صحابه پیامبر و موضع‌گیری‌ها و اقدامات ایشان پس از وفات حضرت رسول- صلی الله علیه وسلم- یکی از موارد تفرقه‌انگیز بین مذاهب اسلامی، به ویژه شیعه و اهل سنت است؛ به طوری که اگر سوءتفاهم‌ها و کج‌فهمی‌های شیعه در این زمینه اصلاح گردد، بسیاری از زمینه‌های اختلاف، به خودیِ خود، رفع خواهد شد. اهمیت اثر حاضر در این است که برای اثبات حقانیتِ عملکردِ صحابه و صحبت درباره جایگاه ایشان، فقط آیات نورانی کلام ‌الله مجید را مد نظر قرار داده است، تا همگان آن را بپذیرند. وی نکاتی خواندنی و مفید درباره عمق دینداری و خلوص یاران باوفای پیامبر خدا مطرح می‌کند و با تفسیر و شرح آیات متعدد قرآن که درباره شأن و ارج آن بزرگواران است، جایگاه رفیع ایشان را نزد خدا و رسولش خاطرنشان می‌سازد و بر رفتار و گفتارشان صحّه می‌گذارد.

Download
ارسال نظر به مدیر این صفحه