فتنه تکفیر

شرح

متن مصاحبه با علامه ناصر الدین آلبانی ـ رحمه الله ـ دربارۀ مفهوم و مصادیقِ کفر است. در چند دهۀ اخیر، بحران کافرپنداری باعث درگیریهای شدیدی میان گروههای اسلامی شده است و بسیاری را به کام مرگ فرستاده است؛ از این رو نشریۀ «سَلَفیّه» در سال 1994 مصاحبه‌ای با شیخ آلبانی ترتیب داد و نظر این عالم بزرگ جهان اسلام را دربارۀ تکفیر جویا شد. ایشان در پاسخ به این پرسش، ابتدا تعریف جامعی از ایمان و کفر ارائه می‌دهد و آنگاه شرایطی را که موجب خروج فرد از اسلام می‌گردد بیان می‌کند. وی در ادامه، به مفاسدی می‌پردازد که در اثر تکفیرهای خودسرانه در جهان اسلام پدیدار می‌شود و می‌کوشد تا مسلمانان را از داوریهای سطحی و غیرعلمی دربارۀ دیگران بازدارد.

Download
ارسال نظر به مدیر این صفحه