ویژگی های کليدی منهج سلفی

نویسنده :

مرور:

شرح

نویسنده در بخش نخست را به توضیح درباره ویژگیهای نظريِ سَلَفيَّت اختصاص داده است و در بخش دوم، بارزترین مبانی فکری و عملی این تفکر را در عصر حاضر تبیین می‌کند. نویسنده ثابت می‌کند که صحیح‌ترین شیوه دینداری و اصیل‌ترین اعتقاد دینی، مربوط به دوران صدر اسلام و تأثیر گرفته از آموزه‌های رسول الله و صحابه پاک ایشان است.

Download
ارسال نظر به مدیر این صفحه

منابع:

سایت عقیده www.aqeedeh.com

موضوع بندی علمی: