گردنبند گرانبها در تخریج احادیث وصیّت پیامبر برای امیرالمؤمنین

ترجمه:

شرح

این کتاب به بررسی احادیثی می‌پردازد که درباره وصایت و جانشینی علی رضی الله عنه در منابع روایی اهل سنت نقل شده است. موضوع خلافت بلافصل علی پس از حضرت رسول ـ صلی الله علیه و سلم ـ مهم‌ترین عامل جدایی شیعیان از جهان اسلام است و آنان همواره برای اثبات ادعای خود به روایاتی استناد می‌کنند که در منابع اهل سنت وجود دارد. نویسنده در اثر حاضر، با اتخاد شیوه‌ای علمی و موشکافانه، این روایات را از لحاظ صحت سند و وثاقت راوی، یک‌به‌یک بررسی کرده و میزان صحت و سقم هر یک را خاطر نشان می‌سازد. منابع حدیثی مورد بررسی عبارتند از: مسند انس بن مالک، مسند بریدة بن حصیب اسلمی، مسند سلمان فارسی، مسند عباس، مسند عبدالله بن عباس، عبدالله بن مسعود، مسند علی بن ابیطالب، مسند ابوذر غفاری، مسند ابی رافع، مسند ام سلمة و مرسل عطیة العوفی.

Download
ارسال نظر به مدیر این صفحه