ازدواج و خوشبختی زناشویی در سایه اسلام

ترجمه:

مرور:

شرح

احکام و آداب اسلامی ازدواج را از مرحله خواستگاری تا پایان مراسم ازدواج شرح می‌دهد و حقوق و وظایف زوجین را بازگو می‌کند. مؤلف در این کتاب کوشیده است تا بسیاری از خرافات و تفکرات نادرست درباره ازدواج ـ به ویژه در مورد مقدمات ازدواج و مسائل مربوط به زفاف ـ را با ارائه دلایلی از قرآن کریم و سنت اصلاح نماید. وی در آغاز، به فضایل و برکات ازدواج پرداخته و در ادامه، معیارهای انتخاب همسر را از دیدگاه قرآن کریم و سنت نبوی برمی‌شمارد؛ آنگاه آداب خواستگاری را تشریح کرده و پس از آن به توضیح مستحبات و آداب زفاف اشاره می‌کند. آداب زندگی زناشویی و رازهای زندگی سعادتمند، موضوع فصل آتی کتاب است. او پس از بحث در موضوع حقوق و واجبات زوجین، به بحث تعدد زوجات در اسلام پرداخته و دلایل ضرورت آن را از جنبه فردی و اجتماعی برمی‌شمارد و سپس نمونه زوجهای موفق در صدر اسلام را با ذکر مختصری از داستان زندگی‌شان معرفی می‌کند. بخش پایانی کتاب نیز به توصیف سیمای مرد بهشتی اختصاص دارد.

Download
ارسال نظر به مدیر این صفحه