مقدمه علم حدیث

نویسنده : آدم غلامی

شرح

اين کتاب به انضمام تحقيق در احاديث متعه و روزه شوال از دو بخش تشکيل شده است: بخش اول آن از طريق تئوري و با زبان ساده، علم حديث را به دانشجوي اين علم معرفي مي‌کند و براي فهم علم حديث نوشته شده است، و در بخش پاياني جهت پويايي ذهن دانشجويان اين علم، دو مبحث تحقيقي ارائه شده است.

Download
ارسال نظر به مدیر این صفحه

منابع:

سایت عقیده www.aqeedeh.com

موضوع بندی علمی: