ذو النورین عثمان بن عفان رضی الله عنه

شرح

عثمان رضی الله عنه از حسن صورت و سيرت برخوردار بود و بسياري از صفات خوب در او جمع شده بود، دركنار راستگويي كه اخلاق افرادي امثال وي از اهل مكه بود وي فردي بسيار با حيا، بردبار، باسخاوت و مهربان بود

Download
ارسال نظر به مدیر این صفحه