روش گروه رستگار در پرتو کتاب و سنت

شرح

این کتاب بحث‌های متنوع مهمی دارد که مسلمانان را به عقیده توحید خالص راهنمایی، و به اجتناب از شرک که مظاهر آن در اکثر بلاد منتشر است، و امت‌های گذشته را هلاک، و سبب بدبختی جهان معاصر است، دعوت می‌کند، خصوصاً جهان اسلام و مصیبت‌ها و گرفتاری‌های که گریبانگیر است. این بحث‌ها و موضوع‌ها همچنین عقیده و روش فرقه ناجیه وارد در حدیث مشهور نبوی را نیز روشن می‌سازد، تا با نمایاندن راه پیوندگان و اهل عمل از رستگاران و مؤیدین گردند

Download
ارسال نظر به مدیر این صفحه