کلید حدیث ‌شناسی

شرح

يکي از مهمترين علوم ديني و با ارزشترين معارف اسلامي، علم الحديث درايتي: حديث‌شناسي-است، که با استفاده از قواعد آن مي‌توان همه روايتهاي صحيح را از روايتهاي ناصحيح جدا نمود، و در عين اينکه اقوال و افعال و تأييدات پيامبرصلى الله عليه وآله وسلم در شکل ناب و اصيل خويش تجلّي مي‌يابند

Download
ارسال نظر به مدیر این صفحه
نظر شما برای ما مهم است