همسران پاک پیامبر و فلسفه تعدد آنها

شرح

مادران پاکیزه مؤمنان، آنانی که بعد از وفات رسول خدا در خانه آن حضرت بودند، همگی‌شان آموزگاران، مربیان، مصلحان و مفتیان برای زنان و مردان امت اسلامی در همه موضوعات زنانگی و احکام شرعی و آداب زناشویی و دستورات نبوی بودند، و خود نمونه‌های شایسته‌ای در خوبی و نیکی و احسان بودند، همچنان که رسول خدا نمونه کامل و برجسته و خوش‌اخلاق در معاشرت با همسران خود بود این کتاب سیرت ان انسانهای فرشته صفت را بیان می دارد.

Download
ارسال نظر به مدیر این صفحه
نظر شما برای ما مهم است