همسران پاک پیامبر و فلسفه تعدد آنها

شرح

مادران پاکیزه مؤمنان، آنانی که بعد از وفات رسول خدا در خانه آن حضرت بودند، همگی‌شان آموزگاران، مربیان، مصلحان و مفتیان برای زنان و مردان امت اسلامی در همه موضوعات زنانگی و احکام شرعی و آداب زناشویی و دستورات نبوی بودند، و خود نمونه‌های شایسته‌ای در خوبی و نیکی و احسان بودند، همچنان که رسول خدا نمونه کامل و برجسته و خوش‌اخلاق در معاشرت با همسران خود بود این کتاب سیرت ان انسانهای فرشته صفت را بیان می دارد.

Download
ارسال نظر به مدیر این صفحه