آیات منتخبات

شرح

این کتابچه جزوه‌ای است به عنوان آيات منتخبات كه داخل نصاب درسی حوزه‌های علمیه اهل سنت بلوچستان و برای طلاب اهل سنت مي باشد

Download
ارسال نظر به مدیر این صفحه