مطالعه، چرا و چگونه؟

شرح

در این کتاب مولف به این دو سؤال پاسخ می دهند که چرا باید مطالعه کنیم؟ و چگونه باید مطالعه کنیم؟

Download
ارسال نظر به مدیر این صفحه