به وقت مصلحت

نویسنده : حمید ثنائی

شرح

اين كتاب مجموعه نفيسي از اندرزها و نصايح حکيمانه سعدي به همراه مفهوم کلي آنها در بوستان و گلستان مى باشد

Download
ارسال نظر به مدیر این صفحه