چهار صد (400) نصیحت اسلامی

شرح

نصیحت یعنی اخلاص، و از آنجائیکه دین ما دین نصیحت است وظیفة هر فرد مسلمانی است که بدون ریا به برادر دینی اش نصیحت کرده و آن را از مشکلات و فراز و نشیب این دنیای فانی آگاه کند. شما نیز با مطالعة این کتاب و نصیحت‌های باارزش آن را در زندگی خود جامه ی عمل بپوشانید

Download
ارسال نظر به مدیر این صفحه