جوان و جواني

نویسنده : محمد جمالزهی

شرح

برادر جوان! آيا خودت را مي‌شناسي؟ آيا تاريخ وجود خود را مي‌داني؟ آيا نياكان خود را مي‌شناسي؟ مجد و عزت خويش را در چه مي‌داني؟ تو از سلاله‌ي بهترين و شريفترين انسانها؛ و از سلاله‌ي صحابه‌ي نيكوسيرت هستي، تو از نوادگان علي بن ابي طالب، اسامه بن زيد، خالد بن وليد و عبدالله بن عمر و عبدالله بن عباس و مصعب بن عمير و بزرگان ديگري، از جوانان صحابه‌ي اطهار. تو كسي هستي كه تاريخ را تغيير داده و توحيد را در جهان نشر نموده است. تو كسي هستي كه به طاغوت‌هاي جهان درسي دادي كه بعد از چهارده قرن هنوز آنرا فراموش نكرده اند. تو كسي هستي كه پرچم عزت را بلند و خود را فداي دين نمود. بهترين سلام و درود بر جوانان كه گنجينه و خزانه‌ي گرانبهاي ما هستند همانگونه كه اصحاب محمد صلي الله عليه و سلم جواناني شامخ و سند افتخار دين بودند...

Download
ارسال نظر به مدیر این صفحه