خلافت اسلامی

نویسنده : رشدی علیان

شرح

متحوی این کتاب سلسله بحث‌های است در فقه عمومی و اندیشة سیاسی اسلام که موضوع آن (ریاست دولت) است. نویسنده در مورد کتابش می فرماید: من این موضوع را از دو جنبة سیاسی و قانونگذاری آن بررسی کرده و نظریات سیاسی و قوانین متعلق به موضوع بحث‌ها را بیان کرده‌ام. در این مورد سند ممتاز دولت اسلامی را که «اصل خلافت» است برخلاف شبهات و پرسش‌هایی که از دیدگاه تاریخی برآن وارد شده است، برگزیده‌ام. چه من معتقدم نظام خلافت که جزئی از نظام حکومتی اسلام است، از تمام این موارد مبری است

Download
ارسال نظر به مدیر این صفحه