داستان موسی و خضر علیهما السلام

شرح

سرگذشت موسی بن عمران با خضر آن بنده صالح در مجمع البحرین، یکی از داستانهای سورة کهف است و سوره کهف از سوره های مکی است و یکی از پنج سوره ایست که با «الحمد لله» آغاز شده اند.

Download
ارسال نظر به مدیر این صفحه