راز دلبران - نامه ای از چابهار به قم

شرح

این کتاب در رد شبهات یکی از مراکز شبهه پراکنی در قم نگاشته شده است که حاوی ردود علمی و قوی بر شبهات شیعیان می باشد

Download
ارسال نظر به مدیر این صفحه