سحر و جادو از دیدگاه قرآن وسنت

شرح

يكي از مسائلی، كه زندگي ما را بيشتر تحت تأثير قرار داده است، سحر و جادو يا استفاده بشر از نيروهاي مافوق بشر براي يافتن راه علاج برخي مشكلات روحي و رواني است

Download
نظر شما برای ما مهم است