سفیران اسلام

شرح

این کتاب مجموعه داستان‌های زندگانی سفیران اسلام برای کودکان و نوجوانان می باشد که در آن نویسنده به بررسی زندگانی عده ای از یاران رسول الله صلی الله علیه وآله وسلم پرداخته است

Download
ارسال نظر به مدیر این صفحه