شرح کوتاهی بر دعای کمیل

شرح

دعای کمیل یکی از دعا های مشهور شیعیان است که آنرا هر شب جمعه می خوانند. در این دعا اسرار و شگفتی های فراوانی نهفته است و این دعا بسیاری از عقاید شیعه را نفی می کند

Download

منابع:

سایت عقیده www.aqeedeh.com

موضوع بندی علمی:

نظر شما برای ما مهم است