شرح کوتاهی بر دعای کمیل

شرح

دعای کمیل یکی از دعا های مشهور شیعیان است که آنرا هر شب جمعه می خوانند. در این دعا اسرار و شگفتی های فراوانی نهفته است و این دعا بسیاری از عقاید شیعه را نفی می کند

Download
ارسال نظر به مدیر این صفحه