عواقب دردناک ارتباطات تلفنی نامشروع

شرح

آنچه که شما در این کتابچة کوچک می‌خوانید گوشه‌ای از گرفتاری‌هایی است که دامنگیر گروهی از افراد شده که عزت و افتخاری را که سال‌ها با رنج و سختی به دست آورده اند با یک تلفن بی‌ارزش نقش بر آب شده است، و در میان مطالب این کتاب سرگذشت انسان‌های مؤمنی به چشم می‌خورد که فریفتة حلاوت تماس‌های تلفنی شده اند

Download
ارسال نظر به مدیر این صفحه