قواعد فهم عقيده و رفتار با مخالف

نویسنده : احمد غامدی

شرح

قواعد فهم عقيده و رفتار با مخالف

Download
ارسال نظر به مدیر این صفحه
نظر شما برای ما مهم است