قواعد و رهنمونهای بیداری اسلامی

شرح

امت اسلامی امروز شاهد بیداری اسلامی مبارکی در تمام جوانب زندگی‌اش می‌باشد که دختران و پسران جوان این بیداری اسلامی مبارک را بوجود آورده اند. اما هرکسی با ژرف‌اندیشی به وضعیت این بیداری بنگرد خواهد یافت که بیداری اسلامی با مشکلات زیادی مواجه است و این امری است که بعضی از علماء و دعوتگران و طلاب را واداشته تا قوانین و ضوابطی وضع نمایند که جوانان این بیداری مبارک طبق آن قواعد حرکت کنند. اما شکی نیست که دشمنان این بیداری از قبیل یهود و نصارا و دیگران به مقابله با آن برمی‌خیزند، زیرا آنها از نتیجه‌های بیداری اسلامی هراس دارند و می‌دانند که اگر بیداری اسلامی قدرت بگیرد و مأموریت خویش را تکمیل نماید آنها و تخت و تاجشان را درهم خواهد شکست.

Download
ارسال نظر به مدیر این صفحه