فتوای هیئت کبار علمای کشور عربستان سعودی درباره کنترل جمعیت

شرح

افزوني تعداد فرزندان براي تقويت بنيادخانواده و تشکيل امّتي يکپارچه تا با همکاري افراد آن زمين آباد گردد. خداوند فرزندان را نعمتي براي مردم مي‌داند که بايد به خاطر آن شکرگزار باشند و ناسپاسي ننمايند و با اميد به رحمت الله و ترس از عذاب اُخروي پرهيزگاري پيشه کنند و به پاس پيوند خانوادگي و بندگي خدا همچون برادر يکديگر را دوست بدارند

Download
ارسال نظر به مدیر این صفحه