کودکانی در محضر پیامبر صلی الله علیه وسلم - عبدالله بن عباس

شرح

پیامبر صلي الله عليه وسلم اجازه می‌دادند که کودکان در محضر مبارکش حضور پیدا کنند. خود ایشان هم با مهربانی و شفقت با آنها رفتار می‌نمودند به طوری که در کنار بچه‌ها می‌ایستادند و هرگاه با آنها برخورد می‌نمودند به آنها سلام می‌کردند به همین خاطر بچه‌ها هم او را خیلی دوست داشتند.

Download
ارسال نظر به مدیر این صفحه

منابع:

سایت عقیده www.aqeedeh.com

موضوع بندی علمی: