مادران مؤمنان

شرح

سيرت امهات المؤمنين رضی الله عنهن أجمعین را به عنوان شكوفه هايي معطر به نوجوانان ودوست داران سيرت زنان اهل بیت پيامبر صلي الله عليه وسلم تقديم مي كنيم تا آنها در زندگي براي خود از آنها الهام بگيرند واز صحنه هاي بزرگ زندگي زنان پيامبر صلي الله عليه وسلم درس بياموزند

Download

منابع:

سایت عقیده www.aqeedeh.com

موضوع بندی علمی:

نظر شما برای ما مهم است