مجموعه مبدأ و معاد

شرح

كتاب حاضر تحت عنوان «مجموعه‌ي مبدأ و معاد، همراه با كفايت الإسلام و نماز پنج وقت و آداب وضو» بر اساس فقه شافعي در ميان كتاب‌هاي ديني قديم جايگاه و ارزش والايي دارد. اين كتاب پيش از چاپ حاضر، از روي عكس از نسخه‌ي دست‌نوشت در مطبع محمدي (بمبئي هند) در ماه صفر سال 1387 ه‍ـ . ق چنانكه در «خاتمة الطبع» آن‌ آمده است به چاپ رسيده است، و سپس از روي همين نسخه‌ي چاپ شده، چندين بار تجديد چاپ شده است.

Download
ارسال نظر به مدیر این صفحه
نظر شما برای ما مهم است