مشعل های فروزان در شناخت یزدان

شرح

جامعة انسانی از دیرباز، در کشمکش و گیر و دارهای درونی و بیرونی پیرامون مسئلة وجود بی‌ابتدا و انتهای پروردگار یکتا و صفات والایش بوده و خواهد بود؛ البتّه اصل «وجود خدا»، به ندرت و از جانب افرادی اندک در جوامع بشری مورد انکار واقع شده، بلکه بیشتر اختلافات و نزاعها بر گرد محور ازلیّت، ابدیّت، یکتایی و صفات کمال و جلالش ملاحظه شده یا خواهد شد

Download
ارسال نظر به مدیر این صفحه