اصول عقايد اهل سنت در پرتو قرآن و سنت

شرح

نويسنده بصورت مختصر و مفيد، اصول عقيده مسلمان و اهميت اساس و بنياد آن، ابراز كردن اصول و آثار آن از آنچه براي مسلمان از آن بي‌نيازي وجود ندارد را آماده نموده و همه آن‌ها با دليل و شواهد محكم آماده شده‌اند.آن كتابی است مشتمل بر اصول ايمان در پرتوی كتاب و سنت و آن اصول بزرگ و عظيمی هستند كه از پيامبران به ارث برده شده است. براي تمام سنين از كوچك و بزرگ بسيار آشكار و واضح است و در كمترين زمان و كمترين مدت مي‌توانند آن را درك كنند و بفهمند.

Download
ارسال نظر به مدیر این صفحه

منابع:

سایت عقیده www.aqeedeh.com

موضوع بندی علمی: