سیری در کهکشان نبوت

شرح

کتاب حاضر سیری است بر براق سرعت در کهکشان نبوت از بهر دری ناسفته؛ نیمی رخی از سیمای انسان کامل، در زیر چکاچک شمشیران آتش افروز آنجا که اخلاق را کسی نشناخته، تصویری از این میراث جهانیان و ویژگیهای سیرتش، همراه با درسهایی از مکتب او، قدمی در پرتو هجرت، و سخنی از خودشناسی در همراه شدن با سيرت مباركش.

Download
ارسال نظر به مدیر این صفحه