بیست نشانه منافقان در قرآن

شرح

نفاق و دورویی بزرگترین بیماریى جامعه بشری بوده و از جمله موضوعاتی است که سعادت و شقاوت انسان، در دنیا و آخرت با آن گره خورده است.

Download
ارسال نظر به مدیر این صفحه